Object

Title: Własności wytrzymałościowe i odkształceniowe nieciągłych ośrodków skalnych w świetle wyników badań laboratoryjnych i symulacji komputerowych ; Strength and deformation properties of jointed rock mass in terms of results of laboratory tests and computer simulations

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information