Object

Title: Wykorzystanie wieloagentowych modeli symulacyjnych w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa w warunkach koopetycji ; The use of multi-agent simulation models in shaping strategy of firm in coopetition

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information