Obiekt

Tytuł: Wpływ membranowo-kriogenicznej technologii separacji tlenu z powietrza i instalacji CCS na efektywność supernadkrytycznego bloku węglowego z kotłem pyłowym ; The influence of the membrane-cryogenic technology of the oxygen separation from the air and CCS installation on the efficiency of the supercritical coal unit with the pulverized bed boiler

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji