Object structure
Title:

Analiza możliwości zwiększenia efektywności elektrowni gazowo-parowej bez i z instalacją wychwytu i sprężania CO2 ; Analysis of the possibility to increase the combined cycle power plant efficiency without and with the carbon capture and compression installation

Creator:

Brzęczek, Mateusz

Keywords:

energetyka ; układy gazowo-parowe ; turbiny gazowe ; wychwyt dwutlenku węgla ; organiczny obieg Rankine'a ; instalacje z CCS (Carbone Capture and Storage) ; chłodzenie powietrzne ; dwutlenek węgla ; chłodzenie parowe ; spalanie sekwencyjne ; ditlenek węgla ; elektrownie gazowo-parowe ; gaz ziemny

place:

Gliwice

Date:

2016

Contributor:

Kotowicz, Janusz. Promotor ; Badyda, Krzysztof. Recenzent ; Mikielewicz, Dariusz. Recenzent

Comment:

obrona: 2016-12-16

Resource Type:

streszczenie rozprawy doktorskiej

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Katalog Biblioteki ; Baza „Dorobek”

Language:

eng

Relation:

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora - umowa licencyjna PŚ

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Source of funding:

Digitalizacja i udostępnianie w formie elektronicznej recenzji rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Śląskiej - zadanie finansowane w ramach umowy nr 549/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Project Identifier:

Działalność Upowszechniająca Naukę - umowa nr 549/P-DUN/2018

×

Citation

Citation style: