Obiekt

Tytuł: Experimental and numerical analyses of fly ash from fluidized bed combustion applications for selected ground improvement ; Analizy doświadczalne i numeryczne wybranego gruntu wzmocnionego popiołami lotnymi z procesu fluidalnego spalania węgla ; Analisi numerica e sperimentale delle fly ash prodotte da letti di combustione fluidizzati per il miglioramento dei terreni

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji