Object

Title: Interwałowa metoda siatek Boltzmanna w modelowaniu przepływu ciepła w skali nano ; The interval lattice Boltzmann method in heat transfer modeling in the nanoscale

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information