Object

Title: Zastosowanie modelu neuronowo-rozmytego do diagnozowania i prognozowania wybranego zagrożenia w procesie produkcji górniczej ; Application of the Neural Fuzzy Model for diagnosing and forecasting a selected hazard in the mining production process

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information