Object structure

Title:

Ćwiczenia laboratoryjne z metaloznawstwa. Cz. 1, Metaloznawcze metody badań

Group publication title:

Ćwiczenia laboratoryjne z metaloznawstwa

Keywords:

metody badawcze ; analiza termiczna ; badania dylatometryczne ; badania korozyjne ; badania metalograficzne ; badania nieniszczące ; badania oporności elektrycznej ; badania własności magnetycznych ; badania własności mechanicznych ; metody badawcze w metaloznawstwie ; mikroanaliza rentgenowska ; określenie hartowności stali ; ćwiczenia laboratoryjne ; metaloznawstwo

Edition:

Wyd. 3

place:

Gliwice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

1991

Contributor:

Cieślak, Łucja. Red. ; Cieślak, Łucja. Oprac. ; Dobrzański, Leszek. Oprac. ; Dorn, Ewa. Oprac. ; Gubała, Jerzy. Oprac. ; Hajduczek, Eugeniusz. Oprac. ; Kalinowska-Ozgowicz, Elżbieta. Oprac. ; Krukiewicz, Wojciech. Oprac. ; Marciniak, Jan. Oprac. ; Nowosielski, Ryszard. Oprac. ; Olewicz, Emil. Oprac. ; Olewicz, Jerzy. Oprac. ; Ozgowicz, Wojciech. Oprac. ; Szmyd-Żymła, Anna. Oprac. ; Tkaczyk, Stanisław. Oprac. ; Tyrlik-Held, Jadwiga. Oprac. ; Mandrak, Eugenia. Oprac. red.

Comment:

skrypt przeznaczony dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego ; skrypt przeznaczony dla studentów Wydziału Mechanicznego Energetycznego

Resource Type:

książka

Series:

Skrypty Uczelniane ; 1605

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Source:

ISSN 0434-0825

Language:

pol

Relation:

Politechnika Śląska

Rights Management:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Access:

zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki Głównej PŚ

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

Source of funding:

UDA-RPSL.01.03.00-00-042/12-00

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.