Object structure

Title:

Ćwiczenia laboratoryjne z metaloznawstwa. Cz. 2, Wpływ składu chemicznego i zabiegów technologicznych na strukturę i własności stopów

Group publication title:

Ćwiczenia laboratoryjne z metaloznawstwa

Keywords:

metaloznawstwo ; ćwiczenia laboratoryjne ; stopy metali ; metalografia połączeń spawanych ; odkształcenia plastyczne na gorąco ; odkształcenia plastyczne na zimno ; procesy wydzieleniowe ; procesy odpuszczania ; powierzchniowe utwardzenie stali ; przemiany fazowe ; rekrystalizacja ; skład chemiczny stopów ; stal ; stale węglowe ; stopy aluminium ; stopy miedzi ; struktura i własności stopów ; warunki krzepnięcia ; żeliwa

Edition:

Wyd. 2

place:

Gliwice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

1991

Contributor:

Cieślak, Łucja. Red. ; Balcerowska, Barbara. Oprac. ; Cieślak, Łucja. Oprac. ; Dobrzański, Leszek. Oprac. ; Griner, Stefan. Oprac. ; Hajduczek, Eugeniusz. Oprac. ; Kalinowska-Ozgowicz, Elżbieta. Oprac. ; Mandziej, Stanisław. Oprac. ; Nowosielski, Ryszard. Oprac. ; Przybył, Marian. Oprac. ; Płonka, Zbigniew. Oprac. ; Szewieczek, Danuta. Oprac. ; Tkaczyk, Stanisław. Oprac. ; Tyrlik-Held, Jadwiga. Oprac. ; Łoś, Roma. Oprac. red.

Comment:

skrypt przeznaczony dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego

Resource Type:

książka

Series:

Skrypty Uczelniane ; 1606

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Source:

ISSN 0434-0825

Language:

pol

Relation:

Politechnika Śląska

Rights Management:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Access:

zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki Głównej PŚ

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

Source of funding:

UDA-RPSL.01.03.00-00-042/12-00

This publication is protected by law and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology. Employees and Students of the Silesian University of Technology can gain access through the HAN authentication system