Object structure

Title:

Ćwiczenia laboratoryjne z metaloznawstwa. Cz. 2, Wpływ składu chemicznego i zabiegów technologicznych na strukturę i własności stopów

Group publication title:

Ćwiczenia laboratoryjne z metaloznawstwa

Keywords:

metaloznawstwo ; ćwiczenia laboratoryjne ; stopy metali ; metalografia połączeń spawanych ; odkształcenia plastyczne na gorąco ; odkształcenia plastyczne na zimno ; procesy wydzieleniowe ; procesy odpuszczania ; powierzchniowe utwardzenie stali ; przemiany fazowe ; rekrystalizacja ; skład chemiczny stopów ; stal ; stale węglowe ; stopy aluminium ; stopy miedzi ; struktura i własności stopów ; warunki krzepnięcia ; żeliwa

Edition:

Wyd. 2

place:

Gliwice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

1991

Contributor:

Cieślak, Łucja. Red. ; Balcerowska, Barbara. Oprac. ; Cieślak, Łucja. Oprac. ; Dobrzański, Leszek. Oprac. ; Griner, Stefan. Oprac. ; Hajduczek, Eugeniusz. Oprac. ; Kalinowska-Ozgowicz, Elżbieta. Oprac. ; Mandziej, Stanisław. Oprac. ; Nowosielski, Ryszard. Oprac. ; Przybył, Marian. Oprac. ; Płonka, Zbigniew. Oprac. ; Szewieczek, Danuta. Oprac. ; Tkaczyk, Stanisław. Oprac. ; Tyrlik-Held, Jadwiga. Oprac. ; Łoś, Roma. Oprac. red.

Comment:

skrypt przeznaczony dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego

Resource Type:

książka

Series:

Skrypty Uczelniane ; 1606

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Source:

ISSN 0434-0825

Language:

pol

Relation:

Politechnika Śląska

Rights Management:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Access:

zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki Głównej PŚ

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

Source of funding:

UDA-RPSL.01.03.00-00-042/12-00

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.