Object structure

Title:

Informatyka w technologii metali

Keywords:

technologia metali ; metody optymalizacji ; nagrzewanie wsadu ; symulacje komputerowe ; konstrukcje sprężysto-plastyczne ; algorytmy ewolucyjne ; kształtowanie stali na gorąco ; spawanie laserem ; systemy informacyjno-decyzyjne ; materiałoznawstwo ; obróbka plastyczna

place:

Gliwice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

2003

Contributor:

Piela, Antoni. Red. ; Grosman, Franciszek. Red. ; Kusiak, Jan. Red. ; Pietrzyk, Maciej. Red. ; Mitkowski, Wojciech. Oprac. ; Malinowski, Zbigniew. Oprac. ; Burczyński, Tadeusz. Oprac. ; Kuś, Wacław. Oprac. ; Kocańda, Andrzej. Oprac. ; Pietrzyk, Maciej. Oprac. ; Kuziak, Roman. Oprac. ; Gronostajski, Zbigniew. Oprac. ; Bokota, Adam. Oprac. ; Parkitny, Ryszard. Oprac. ; Piela, Antoni. Oprac. ; Grosman, Franciszek. Oprac. ; Rojek, Jerzy. Oprac. ; Kluska-Nawarecka, Stanisława. Oprac. ; Dobrowolski, Grzegorz T. Oprac. ; Marcjan, Robert. Oprac. ; Nawarecki, Edward. Oprac. ; Szala, Janusz. Oprac. ; Cwajna, Jan. Oprac. ; Kłobuszowska, Aleksandra. Oprac. red.

Comment:

monografia przygotowana z okazji 10 rocznicy Konferencji KomPlasTech

Resource Type:

książka

Series:

Monografia ; 53

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Source:

ISBN 83-7335-013-6

Language:

pol

Relation:

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Politechnika Śląska ; Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska ; Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Politechnika Częstochowska ; Wydział Inżynierii Produkcji. Politechnika Warszawska ; Wydział Mechaniczny. Politechnika Wrocławska ; Instytut Odlewnictwa (Kraków) ; Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica (Gliwice) ; Instytut Podstawowych Problemów Techniki. Polska Akademia Nauk (Warszawa)

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki Głównej PŚ

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.