Object structure
Title:

Informatyka w technologii metali

Keywords:

technologia metali ; metody optymalizacji ; nagrzewanie wsadu ; symulacje komputerowe ; konstrukcje sprężysto-plastyczne ; algorytmy ewolucyjne ; kształtowanie stali na gorąco ; spawanie laserem ; systemy informacyjno-decyzyjne ; materiałoznawstwo ; obróbka plastyczna

place:

Gliwice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

2003

Contributor:

Piela, Antoni. Red. ; Grosman, Franciszek. Red. ; Kusiak, Jan. Red. ; Pietrzyk, Maciej. Red. ; Mitkowski, Wojciech. Oprac. ; Malinowski, Zbigniew. Oprac. ; Burczyński, Tadeusz. Oprac. ; Kuś, Wacław. Oprac. ; Kocańda, Andrzej. Oprac. ; Pietrzyk, Maciej. Oprac. ; Kuziak, Roman. Oprac. ; Gronostajski, Zbigniew. Oprac. ; Bokota, Adam. Oprac. ; Parkitny, Ryszard. Oprac. ; Piela, Antoni. Oprac. ; Grosman, Franciszek. Oprac. ; Rojek, Jerzy. Oprac. ; Kluska-Nawarecka, Stanisława. Oprac. ; Dobrowolski, Grzegorz T. Oprac. ; Marcjan, Robert. Oprac. ; Nawarecki, Edward. Oprac. ; Szala, Janusz. Oprac. ; Cwajna, Jan. Oprac. ; Kłobuszowska, Aleksandra. Oprac. red.

Comment:

monografia przygotowana z okazji 10 rocznicy Konferencji KomPlasTech

Resource Type:

książka

Series:

Monografia ; 53

Resource Identifier:

Katalog Biblioteki ; Baza Wiedzy PŚ

Source:

ISBN 83-7335-013-6

Language:

pol

Relation:

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Politechnika Śląska ; Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska ; Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Politechnika Częstochowska ; Wydział Inżynierii Produkcji. Politechnika Warszawska ; Wydział Mechaniczny. Politechnika Wrocławska ; Instytut Odlewnictwa (Kraków) ; Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica (Gliwice) ; Instytut Podstawowych Problemów Techniki. Polska Akademia Nauk (Warszawa)

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki Politechniki Śląskiej

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

This publication is protected by law and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology. Employees and Students of the Silesian University of Technology can gain access through the HAN authentication system
×

Citation

Citation style: