Object structure

Title:

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii dla kierunku studiów inżynieria i ochrona środowiska. Cz. 3, Wybrane działy analizy instrumentalnej

Group publication title:

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii dla kierunku studiów inżynieria i ochrona środowiska

Keywords:

chemia analityczna ; analiza chemiczna ; analiza instrumentalna ; metody instrumentalne ; mineralizacja ; widma atomowe ; spektrometria atomowa ; spektrofotometria cząsteczkowa ; wymiana jonowa ; metody elektrochemiczne ; potencjometria ; konduktometria ; oznaczanie związków chemicznych ; zanieczyszczenia wód ; ćwiczenia laboratoryjne

place:

Gliwice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

1998

Contributor:

Bodzek, Michał. Red. ; Grossman, Andrzej M. Red. ; Bodzek, Michał. Oprac. ; Bohdziewicz, Jolanta. Oprac. ; Cebula, Jan. Oprac. ; Grossman, Andrzej M. Oprac. ; Konieczny, Krystyna. Oprac. ; Korus, Irena. Oprac. ; Kowalska, Małgorzata. Oprac. ; Loska, Krzysztof. Oprac. ; Łobos, Ewa. Oprac. ; Pelczar, Jacek. Oprac. ; Tanistra, Ignacy. Oprac. ; Łoś, Roma. Oprac. red.

Comment:

skrypt przeznaczony dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

Resource Type:

książka

Series:

Skrypty Uczelniane ; 2134

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Source:

ISSN 0434-0825

Language:

pol

Relation:

Politechnika Śląska

Rights Management:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Access:

zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki Politechniki Śląskiej

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

Source of funding:

UDA-RPSL.01.03.00-00-042/12-00

This publication is protected by law and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology. Employees and Students of the Silesian University of Technology can gain access through the HAN authentication system