Object structure

Title:

Wykorzystanie metod geodezyjnych w ocenie stanu geometrycznego budowli

Keywords:

metody geodezyjne ; geodezja inżynieryjna ; inżynieria budowlana ; pomiary geodezyjne ; geometria budowli ; osiadanie budynków

place:

Gliwice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

2008

Contributor:

Kłosek, Kazimierz. Red. ; Prószyński, Witold. Red. ; Abbas, Safa. Oprac. ; Borkowy, Karol. Oprac. ; Bryś, Henryk. Oprac. ; Ćmielewski, Kazimierz. Oprac. ; Gil, Józef. Oprac. ; Jóźwik, Mieczysław. Oprac. ; Kawulok, Marian. Oprac. ; Kłosek, Kazimierz. Oprac. ; Kot, Mieczysław. Oprac. ; Kowalski, Krzysztof. Oprac. ; Krystowczyk, Bolesław. Oprac. ; Krystowczyk, Zbigniew. Oprac. ; Laska, Wiesław. Oprac. ; Mirek, Grzegorz. Oprac. ; Motyczka, Antoni. Oprac. ; Mroczkowski, Krzysztof. Oprac. ; Mrówczyńska, Maria. Oprac. ; Nowakowski, Adam. Oprac. ; Odziemczyk, Waldemar. Oprac. ; Pawłowski, Wiesław. Oprac. ; Szulborski, Kazimierz. Oprac. ; Toś, Cezary. Oprac. ; Wasilewski, Alojzy. Oprac. ; Weseli, Jerzy. Oprac. ; Witakowski, Piotr. Oprac. ; Wolski, Bogdan. Oprac. ; Woźniak, Marek. Oprac. ; Wróbel, Alina. Oprac. ; Wyczałek, Ireneusz. Oprac. ; Zamorowski, Jan. Oprac. ; Zielina, Leszek. Oprac.

Resource Type:

książka

Series:

Monografia ; 182

Resource Identifier:

Katalogu OPAC ; Baza „Dorobek”

Source:

ISBN 978-83-7335-514-9

Language:

pol

Relation:

Wydział Budownictwa. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki Głównej PŚ

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.