Object structure

Title:

Przegląd uwarunkowań i metod oceny efektywności wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie ; A review of conditioning and assessment methods of buildings in the range of renewable energy sources application

Keywords:

budownictwo a ekologia ; odnawialne źródła energii ; energia odnawialna ; sprawność energetyczna ; energochłonność ; procesy cieplne ; odnawialne źródła energii w budownictwie ; wykorzystanie energii odnawialnej ; modelowanie procesów ; zapotrzebowanie na energię ; konstrukcje budowlane ; procesy przepływowe ; gruntowe wymienniki ciepła ; pompy cieplne ; energia słoneczna ; energia wiatrowa ; efekty ekologiczne ; ekoefektywność ; optymalizacja wielokryterialna ; optymalizacja jednokryterialna ; analizy techniczno-ekonomiczne

place:

Gliwice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

2012

Contributor:

Kozioł, Joachim. Red. ; Boroń, Włodzimierz. Oprac. ; Chomiak, Andrzej. Oprac. ; Kawa, Adam. Oprac. ; Zawora, Jadwiga. Oprac. ; Czubala, Joanna. Oprac. ; Składzień, Jan. Oprac. ; Mendecka, Barbara. Oprac. ; Piłat, Magdalena. Oprac. ; Sas-Pilak, Joanna. Oprac. ; Kozioł, Joachim. Oprac. ; Kozioł, Michał. Oprac. ; Bieniecki, Marek. Oprac. ; Krawczyk, Piotr. Oprac. ; Burchart-Korol, Dorota. Oprac. ; Krzemień, Joanna. Oprac. ; Ćwieczek, Mariusz. Oprac. ; Olejniczak, Krystyna. Oprac. ; Malara, Lech. Oprac. ; Caputa, Zbigniew. Oprac. ; Czylok, Andrzej. Oprac. ; Wojkowski, Jakub. Oprac.

Resource Type:

książka

Series:

Monografia ; 384

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Source:

ISBN 978-83-7335-976-5

Language:

pol

Relation:

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki Głównej PŚ

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.