Object structure

Title:

Transactions on transport systems telematics and safety

Group publication title:

Transactions on transport systems telematics and safety

Keywords:

systemy transportu ; ruch drogowy ; inteligentne systemy transportowe ; telematyka transportu ; telematyka systemów transportowych ; bezpieczeństwo ruchu drogowego ; bezpieczeństwo pojazdów ; modelowanie ruchu ; sterowanie ruchem drogowym ; wideodetekcja ruchu drogowego ; wideorejestratory

place:

Gliwice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

2009

Contributor:

Piecha, Jan. Red. ; Węgrzyn, Tomasz. Red. ; Burdzik, Rafał. Oprac. ; Staniek, Marcin. Oprac. ; Wąsik, Rafał. Oprac. ; Pamuła, Wiesław. Oprac. ; Gnyla, Paweł. Oprac. ; Płaczek, Bartłomiej. Oprac. ; Maryok, Renata. Oprac. ; Król, Aleksander. Oprac. ; Piecha, Jan. Oprac. ; Grochowski, Lucjan. Oprac. ; Bernaś, Marcin. Oprac. ; Szczepaniak, Piotr S. Oprac. ; Meinberg, Uwe. Oprac. ; Jäckel, Anke. Oprac. ; Trebus, Jens. Oprac. ; Czapla, Zbigniew. Oprac. ; Witaszek, Mirosław. Oprac. ; Hełka, Andrzej. Oprac. ; Witaszek, Kazimierz. Oprac. ; Filipczyk, Jan. Oprac. ; Kutrzyk, Aleksandra. Oprac. ; Mańka, Adam. Oprac. ; Mańka, Ilona. Oprac. ; Chruzik, Katarzyna. Oprac. ; Węgrzyn, Tomasz. Oprac. ; Silva, Abilio. Oprac. ; Folęga, Piotr. Oprac. ; Miros, Michał. Oprac. ; Sadurski, Krzysztof. Oprac. ; Dąbrowski, Aleksander. Oprac. ; Konieczny, Łukasz. Oprac.

Resource Type:

książka

Series:

Monografia ; 239

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Source:

ISBN 978-83-7335-636-8

Language:

eng

Relation:

Wydział Transportu. Politechnika Śląska ; IEEE Computer Society ; Komitet Transportu. Polska Akademia Nauk

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki Głównej PŚ

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.