Object structure

Title:

Transactions on transport systems telematics and safety : supplement

Group publication title:

Transactions on transport systems telematics and safety

Keywords:

systemy transportu ; sterowanie ruchem drogowym ; inteligentne systemy transportowe ; bezpieczeństwo pojazdów ; bezpieczeństwo ruchu drogowego ; modelowanie ruchu ; telematyka systemów transportowych ; ruch drogowy ; telematyka transportu ; wideorejestratory ; wideodetekcja ruchu drogowego

place:

Gliwice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

2009

Contributor:

Pamuła, Wiesław. Oprac. ; Staniek, Marcin. Oprac. ; Piecha, Jan. Red. ; Burdzik, Rafał. Oprac. ; Węgrzyn, Tomasz. Red. ; Wąsik, Rafał. Oprac. ; Burzyński, Marcin. Oprac. ; Kosiński, Witold. Oprac. ; Schulz, Tomasz. Oprac. ; Zając, Patryk. Oprac. ; Król, Aleksander. Oprac. ; Pamuła, Teresa. Oprac. ; Płaczek, Bartłomiej. Oprac. ; Bača, Miroslav. Oprac. ; Schatten, Markus. Oprac. ; Ševa, Jurica. Oprac. ; Piecha, Jan. Oprac. ; Konieczny, Łukasz. Oprac. ; Piwnik, Jan. Oprac. ; Baranowski, Piotr. Oprac. ; Świderski, Andrzej. Oprac. ; Wojciechowski, Andrzej. Oprac. ; Dębicka, Ewa. Oprac. ; Wieczorek, Andrzej. Oprac.

Resource Type:

książka

Series:

Monografia ; 239

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Source:

ISBN 978-83-7335-636-8

Language:

eng

Relation:

Wydział Transportu. Politechnika Śląska ; Komitet Transportu. Polska Akademia Nauk ; IEEE Computer Society

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki Głównej PŚ

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.