Object structure

Title:

Laboratorium metrologii elektrycznej i elektronicznej. Cz. 2, Badania właściwości obiektów i sygnałów

Group publication title:

Laboratorium metrologii elektrycznej i elektronicznej

Keywords:

badania dekad ; badania dynamicznych właściwości przetworników ; badania dzielników ; badania materiałów dielektrycznych ; badania materiałów ferromagnetycznych ; badania statycznych właściwości przetworników ; badania źródeł napięć ; miernictwo elektryczne ; pomiary elektroniczne ; pomiary elektryczne ; przyrządy pomiarowe

Edition:

Wyd. 7, w całości zm.

place:

Gliwice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

1994

Contributor:

Szadkowski, Brunon. Red. ; Augustyn, Jerzy. Oprac. ; Bojarska-Kowalik, Maria. Oprac. ; Guzik, Janusz. Oprac. ; Kampik, Marian. Oprac. ; Kwiczala, Józef. Oprac. ; Lebiedzki, Andrzej. Oprac. ; Met, Andrzej. Oprac. ; Skubis, Tadeusz. Oprac. ; Szadkowska, Teresa. Oprac. ; Szadkowski, Brunon. Oprac. ; Urzędniczok, Henryk. Oprac. ; Kłobuszowska, Aleksandra. Oprac. red.

Comment:

skrypt przeznaczony dla studentów Wydziału Elektrycznego

Resource Type:

książka

Series:

Skrypty Uczelniane ; 1865

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Source:

ISSN 0434-0825

Language:

pol

Relation:

Politechnika Śląska

Rights Management:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Access:

zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki Politechniki Śląskiej

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

Source of funding:

UDA-RPSL.01.03.00-00-042/12-00

This publication is protected by law and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology. Employees and Students of the Silesian University of Technology can gain access through the HAN authentication system