Object structure

Title:

Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym : problemy, metody, techniki

Keywords:

zarządzanie przedsiębiorstwem ; przedsiębiorstwa przemysłowe ; zarządzanie strategiczne ; metody ilościowe ; marketing ; badania marketingowe ; badania symulacyjne ; ekonomia przedsiębiorstwa

place:

Gliwice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

1995

Contributor:

Bendkowski, Józef. Red. ; Bendkowski, Józef. Oprac. ; Figura, Ivan. Oprac. ; Količ, Pero. Oprac. ; Dabkus, Romualdas. Oprac. ; Bojar, Ewa. Oprac. ; Palkovič, Josef. Oprac. ; Valder, Wilhelm. Oprac. ; Wöller, Rolf. Oprac. ; Marhounová, Milada. Oprac. ; Trvdiková, Milena. Oprac. ; Pietrucha, Jacek. Oprac. ; Holland, Ralf. Oprac. ; Spačil, Wojtěch. Oprac. ; Kulik, Wojciech. Oprac. ; Bramsemann, Reiner. Oprac. ; Schindler, Jiři. Oprac. ; Fiala, Josef. Oprac. ; Ministr, Jan. Oprac. ; Jurákowá, Alena. Oprac. ; Wolf, Petr. Oprac. ; Ostrožná, Jana. Oprac. ; Dudová, Renata. Oprac. ; Kaluža, Jindřich. Oprac. ; Kalužowa, Ludmila. Oprac. ; Wit, Bogdan. Oprac. ; Kasperska, Elżbieta. Oprac. ; Łoś, Roma. Oprac. red.

Resource Type:

książka

Series:

Skrypty Uczelniane ; 1908

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Source:

ISSN 0434-0825

Language:

pol

Relation:

Politechnika Śląska

Rights Management:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Access:

zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki Politechniki Śląskiej

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

Source of funding:

UDA-RPSL.01.03.00-00-042/12-00

This publication is protected by law and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology. Employees and Students of the Silesian University of Technology can gain access through the HAN authentication system