Object structure

Title:

Technologia i organizacja procesów inżynieryjnych budownictwa miejskiego. Cz. 4, Budowa instalacyjnych sieci zewnętrznych metodami odkrywkowymi i podziemnymi. Zmechanizowana budowa tuneli instalacyjnych i komunikacyjnych

Group publication title:

Technologia i organizacja procesów inżynieryjnych budownictwa miejskiego

Creator:

Rowiński, Leon ; Maciąg-Sternik, Henryka

Keywords:

budownictwo miejskie ; procesy inżynieryjne ; technika budowlana ; tunele instalacyjne ; tunele komunikacyjne ; instalacje sieci zewnętrznych ; metody odkrywkowe ; metody podziemne ; budownictwo podziemne ; inżynieria miejska ; sieci podziemne ; instalacje podziemne ; inżynieria lądowa ; inżynieria budowlana ; obudowy wykopów ; infrastruktura podziemna ; budowa instalacyjnych sieci zewnęytrznych

place:

Gliwice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

1998

Contributor:

Kłobuszowska, Aleksandra. Oprac. red.

Comment:

skrypt przeznaczony dla studentów Wydziału Budownictwa ; skrypt przeznaczony dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska ; skrypt przeznaczony dla studentów Wydziału Architektury

Resource Type:

książka

Series:

Skrypty Uczelniane ; 2026

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Source:

ISSN 0434-0825

Language:

pol

Relation:

Politechnika Śląska

Rights Management:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Access:

zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki Politechniki Śląskiej

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

Source of funding:

UDA-RPSL.01.03.00-00-042/12-00

This publication is protected by law and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology. Employees and Students of the Silesian University of Technology can gain access through the HAN authentication system