Object structure

Title:

Laboratorium zintegrowanych czujników pomiarowych

Keywords:

czujniki pomiarowe ; czujniki zintegrowane ; ćwiczenia laboratoryjne ; aparatura medyczna ; aparatura pomiarowa ; technologia elektronowa ; czujniki ciśnienia ; czujniki przyspieszenia ; czujniki przepływu płynów ; czujniki ultradźwiękowe ; czujniki temperaturowe ; czujniki jonometryczne ; czujniki wilgotności gazu ; czujniki światłowodowe ; czujniki optoelektroniczne ; czujniki gazometryczne ; impedancja ; spirometria

place:

Gliwice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

1997

Contributor:

Piotrowski, Janusz. Wstęp ; Żelezik, Janusz. Oprac. ; Buchczik, Dariusz. Oprac. ; Borsuk, Michał. Oprac. ; Waluś, Stanisław. Oprac. ; Stelengowska, Mirosława. Oprac. ; Krowicki, B. Oprac. ; Wyżgolik, Roman. Oprac. ; Pustelny, Tadeusz. Oprac. ; Frączek, Jerzy. Oprac. ; Kozyra, Andrzej. Oprac. ; Ilewicz, Witold. Oprac. ; Kończak, Sławomir. Oprac. ; Urbańczyk, Dariusz. Oprac. ; Pander, Tomasz. Oprac. ; Markiewicz, Leszek. Oprac. ; Woliński, Leszek. Oprac. ; Sobotnicki, Aleksander. Oprac. ; Gertych, Arkadiusz. Oprac. ; Szebeszczyk, Janina. Oprac. ; Szafir, Kazimiera. Oprac. red.

Resource Type:

książka

Series:

Skrypty Uczelniane ; 2055

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Source:

ISSN 0434-0825

Language:

pol

Relation:

Politechnika Śląska

Rights Management:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Access:

zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki Politechniki Śląskiej

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

Source of funding:

UDA-RPSL.01.03.00-00-042/12-00

This publication is protected by law and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology. Employees and Students of the Silesian University of Technology can gain access through the HAN authentication system