Object structure

Title:

Inżynieria programowania : metody podstawowe i ćwiczenia laboratoryjne

Keywords:

Borland Pascal (oprogramowanie) ; diagramy przepływu sterowania ; GNU gprof ; inżynieria programowania ; komunikacja program-użytkownik ; optymalizacja czasowa programów ; optymalizacja pamięciowa programów ; profilowanie w środowisku UNIX ; programowanie współbieżne ; programy komputerowe ; testowanie programów ; Turbo Pascal (oprogramowanie) ; Turbo Profiler ; uruchamianie programów ; ćwiczenia laboratoryjne

place:

Gliwice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

2003

Contributor:

Szmal, Przemysław. Red. ; Cichoński, Sławomir. Oprac. ; Czarnożyński, Aleksander. Oprac. ; Francik, Jarosław. Oprac. ; Kolano, Michał. Oprac. ; Konopka, Marek. Oprac. ; Lepiarczyk, Sylwester. Oprac. ; Lubiński, Maciej. Oprac. ; Migas, Artur. Oprac. ; Mittmann, Marek. Oprac. ; Pyszny, Aleksander. Oprac. ; Rebajn, Bożena. Oprac. ; Szedel, Jacek. Oprac. ; Szmal, Przemysław. Oprac. ; Tomaszewska, Anna. Oprac. ; Wadowski, Józef. Oprac. ; Warzyszyńska-Malawska, Bożena. Oprac. ; Wójcik, Krzysztof. Oprac. ; Kłobuszowska, Aleksandra. Oprac. red.

Comment:

skrypt przeznaczony dla studentów Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Resource Type:

książka

Series:

Skrypty Uczelniane ; 2308

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Source:

ISBN 83-7335-004-7

Language:

pol

Relation:

Politechnika Śląska

Rights Management:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Access:

zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki Politechniki Śląskiej

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

Source of funding:

UDA-RPSL.01.03.00-00-042/12-00

This publication is protected by law and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology. Employees and Students of the Silesian University of Technology can gain access through the HAN authentication system