Object structure

Title:

Kompleksowa metoda prognozowania oddziaływania wpływu podziemnej eksploatacji złóż oraz wstrząsów górotworu na chronione obiekty powierzchniowe w brzeżnym obszarze niecki obniżeniowej : praca zbiorowa ; Complex method of forecasting of underground mining impact and rock mass tremor on the protected surface objects in boundary area of subsiding trough

Keywords:

podziemna eksploatacja górnicza ; wstrząsy górotworu ; prognozowanie deformacji górotworu ; mechanika gruntów ; deformacje górotworu ; deformacje terenu ; stateczność górotworu ; niecka obniżeniowa ; osuwanie terenu ; osiadanie gruntu ; propagacja osuwiska ; propagacja fal sejsmicznych ; strumienie osuwiskowe ; reologia gruntu

place:

Gliwice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

2003

Contributor:

Chudek, Mirosław. Red. ; Łoś, Roma. Oprac. red. ; Chudek, Mirosław. Oprac. ; Krawiec, Wiktor. Oprac. ; Samedow, Achmed. Oprac. ; Wowk, Aleksej. Oprac. ; Strzałkowski, Piotr. Oprac. ; Kleta, Henryk. Oprac. ; Duży, Staniaław. Oprac. ; Ścigała, Roman. Oprac. ; Pęciak, Anna. Oprac. ; Pleskot, Mirosław. Oprac.

Resource Type:

książka

Series:

Monografia ; 55

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Source:

ISBN 83-7335-250-3

Language:

pol

Relation:

Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki Politechniki Śląskiej

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

This publication is protected by law and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology. Employees and Students of the Silesian University of Technology can gain access through the HAN authentication system