Object structure

Title:

Kompleksowa metoda prognozowania oddziaływania wpływu podziemnej eksploatacji złóż oraz wstrząsów górotworu na chronione obiekty powierzchniowe w brzeżnym obszarze niecki obniżeniowej : praca zbiorowa ; Complex method of forecasting of underground mining impact and rock mass tremor on the protected surface objects in boundary area of subsiding trough

Keywords:

podziemna eksploatacja górnicza ; wstrząsy górotworu ; prognozowanie deformacji górotworu ; mechanika gruntów ; deformacje górotworu ; deformacje terenu ; stateczność górotworu ; niecka obniżeniowa ; osuwanie terenu ; osiadanie gruntu ; propagacja osuwiska ; propagacja fal sejsmicznych ; strumienie osuwiskowe ; reologia gruntu

place:

Gliwice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

2003

Contributor:

Chudek, Mirosław. Red. ; Łoś, Roma. Oprac. red. ; Chudek, Mirosław. Oprac. ; Krawiec, Wiktor. Oprac. ; Samedow, Achmed. Oprac. ; Wowk, Aleksej. Oprac. ; Strzałkowski, Piotr. Oprac. ; Kleta, Henryk. Oprac. ; Duży, Staniaław. Oprac. ; Ścigała, Roman. Oprac. ; Pęciak, Anna. Oprac. ; Pleskot, Mirosław. Oprac.

Resource Type:

książka

Series:

Monografia ; 55

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Source:

ISBN 83-7335-250-3

Language:

pol

Relation:

Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki Głównej PŚ

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.