Object structure

Title:

Nowoczesność w architekturze. Urbanistyka i architektura miasta postindustrialnego ; Modernity in architecture. Urban planing and architecture of postindustrial city

Group publication title:

Nowoczesność w Architekturze

Creator:

Kossak-Jagodzińska, Anna ; Balcer-Zgraja, Małgorzata ; Bonenberg, Agata ; Czarnecki, Jakub ; Maryńczuk, Paweł ; Sobolewski, Andrzej ; Czajka, Roman ; Gronostajska, Barbara ; Wrana, Jan ; Dworak, Inga ; Radwański, Damian ; Średniawa, Piotr ; Witkowski, Bogusław

Keywords:

architektura nowoczesna ; architektura współczesna ; architektura miast ; architektura Górnego Śląska ; projektowanie architektoniczne ; przestrzeń architektoniczna ; aglomeracja górnośląska ; urbanistyka Górnego Śląska ; zrównoważona urbanistyka ; zrównoważony rozwój w architekturze ; przestrzeń miejska ; warsztaty projektowe ; materiały konferencyjne ; miasta postindustrialne ; miasta poprzemysłowe

place:

Gliwice

Publisher:

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej ; Urząd Miasta Katowice

Date:

2011

Contributor:

Kossak-Jagodzińska, Anna. Red. ; Wydział Architektury. Politechnika Śląska ; Wagner, Tomasz. Oprac. ; Kossak-Jagodzińska, Anna. Oprac.

Comment:

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowoczesność w Architekturze"

Resource Type:

książka

Series:

Nowoczesność w Architekturze ; 5

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Source:

ISBN 978-83-934068-2-1

Language:

pol ; eng

Relation:

Wydział Architektury. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki Politechniki Śląskiej

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

This publication is protected by law and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology. Employees and Students of the Silesian University of Technology can gain access through the HAN authentication system