Object structure

Title:

Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka : 60. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ; Global contexts of respecting human rights and freedom : the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights

Group publication title:

Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka

Keywords:

prawa człowieka ; dyskryminacja kobiet ; prawa pracownicze ; stereotypy ; uprzedzenia

place:

Gliwice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

2009

Contributor:

Kuzior, Aleksandra. Red. ; Rąb, Jacek. Red. ; Borcuch, Artur. Oprac. ; Czajkowski, Waldemar. Oprac. ; Dolińska, Dorota. Oprac. ; Gałażewski, Andrzej. Oprac. ; Kiepas, Andrzej. Oprac. ; Kochmańska, Anna. Oprac. ; Konieczny, Grzegorz. Oprac. ; Kramarczyk, Magdalena. Oprac. ; Kuzior, Aleksandra. Oprac. ; Kuzior, Paulina. Oprac. ; Leks-Bujak, Elżbieta. Oprac. ; Michalik, Małgorzata. Oprac. ; Mikołajec, Jarosław. Oprac. ; Morawski, Rajmund.Oprac. ; Oslislo, Marian. Oprac. ; Piłat, Magdalena. Oprac. ; Pollak, Anita. Oprac. ; Rąb, Jacek. Oprac. ; Sekuła, Mirosław. Oprac. ; Struzik, Elżbieta. Oprac. ; Śliwa, Maciej. Oprac. ; Wawrzyszyn, Alicja. Oprac. ; Weryński, Piotr. Oprac.

Resource Type:

książka

Series:

Monografia ; 222 ; Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka ; 1

Resource Identifier:

Katalog Biblioteki ; Baza „Dorobek”

Source:

ISBN 978-83-7335-602-3

Language:

pol

Relation:

Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki Politechniki Śląskiej

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

This publication is protected by law and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology. Employees and Students of the Silesian University of Technology can gain access through the HAN authentication system