Object structure

Title:

Aktualne badania i analizy z inżynierii lądowej : prace naukowe doktorantów

Keywords:

inżynieria lądowa ; geotechnika ; konstrukcje budowlane ; diagnostyka drewna ; beton skrępowany ; nawierzchnie lotniskowe ; napowietrzanie betonu ; budownictwo komunikacyjne

place:

Gliwice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

2013

Contributor:

Bzówka, Joanna. Red. ; Mendera, Zbigniew. Oprac. ; Adamczyk, Katarzyna. Oprac. ; Kadela, Marta. Oprac. ; Olechowska, Marcelina. Oprac. ; Cybulski, Robert. Oprac. ; Kanty, Piotr. Oprac. ; Kozłowski, Marcin. Oprac. ; Siódmok, Aleksandra. Oprac. ; Żyrek, Tomasz. Oprac. ; Bukowski, Łukasz. Oprac. ; Odyjas, Ewa. Oprac. ; Wojtuszek, Martyna. Oprac. ; Synowiec, Katarzyna. Oprac. ; Dziadek, Wojciech. Oprac. ; Juzwa, Anna. Oprac. ; Klikowicz, Piotr. Oprac. ; Ochmański, Maciej. Oprac. ; Poprawa, Grzegorz. Oprac. ; Rudzik, Adam. Oprac. ; Tunkel, Magda. Oprac. ; Pokorska-Silva, Iwona. Oprac. ; Załęcka-Myszkiewicz, Magdalena. Oprac. ; Silo, Galina. Oprac. ; Padewska-Jurczak, Agnieszka. Oprac. ; Jakuszewicz, Inga. Oprac. ; Knapik-Jajkiewicz, Karolina. Oprac.

Resource Type:

książka

Series:

Monografia ; 448

Resource Identifier:

Katalog Biblioteki ; Baza „Dorobek”

Source:

ISBN 978-83-7880-058-3

Language:

pol

Relation:

Wydział Budownictwa. Politechnika Śląska ; Wydział Architektury. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki Politechniki Śląskiej

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

This publication is protected by law and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology. Employees and Students of the Silesian University of Technology can gain access through the HAN authentication system