Object structure
Title:

A tool for quantifying the level of antigen (Keratin 10) determined by the IHC method in human epidermal equivalents obtained in vitro ; Narzędzie do ilościowego oznaczania poziomu antygenu (Keratyny 10) za pomocą metody IHC w ludzkich ekwiwalentach skóry pozyskanych metodą in vitro

Group publication title:

Recent advances in computational oncology and personalized medicine

Creator:

Kostka, Daria ; Gogler-Pigłowska, Agnieszka ; Płonka, Wiktoria ; Sojka, Damian ; Adamiec-Organiściok, Małgorzata ; Skonieczna, Magdalena ; Ścieglińska, Dorota

Keywords:

onkologia obliczeniowa ; medycyna spersonalizowana ; RHE (Reconstructed Human Epidermis) ; ludzkie ekwiwalenty skóry (RHE) ; ekwiwalenty naskórka ; organotypy ; obrazy IHC ; metoda IHC ; immunohistochemia (IHC) ; Keratyna 10 (K10) ; antygen K10 ; ekspresja genu ; białko HSPA2 ; HSPA2 (Heat Shock Protein A2) ; sygnał DAB ; chromonogen DAB ; DAB (3,3' Diaminobenzidine) ; 3,3-diaminobenzydyna ; keratynocyty ; komórki HaCaT ; immunreaktywność ; badania in vitro

place:

Gliwice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

2022

Contributor:

Krukiewicz, Katarzyna. Red. ; Bajkacz, Sylwia. Red. ; Marczyk, Michał. Red. ; Ostrowski, Ziemowit. Red. ; Bugdol, Monika. Red. ; Polańska, Joanna. Red. serii

Comment:

Konferencja POB1 "Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna" - COPM2022, Gliwice 27.04.2022 r.

Resource Type:

artykuł

Series:

Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza ; Priorytetowy Obszar Badawczy (POB1)

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Baza Wiedzy PŚ ; doi:10.34918/85103

Source:

Recent advances in computational oncology and personalized medicine. Vol. 2, The challenges of the future. Ed. by Katarzyna Krukiewicz, Michał Marczyk, Monika Bugdol, Sylwia Bajkacz, Ziemowit Ostrowski. Gliwice 2022 (Monografia Politechniki Śląskiej ; nr 969) ; ISBN 978-83-7880-876-3

Language:

eng

Relation:

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Politechnika Śląska ; Centrum Biotechnologii. Politechnika Śląska ; Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy. Oddział w Gliwicach

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

×

Citation

Citation style: