Object structure
Title:

Influence of various preprocessing techniques and model parameters on network performance in COVID-19 detection ; Wpływ różnych technik wstępnego przetwarzania danych oraz parametrów modelu na wydajność sieci w detekcji COVID-19

Group publication title:

Recent advances in computational oncology and personalized medicine

Creator:

Śliwińska, Wiktoria ; Suwalska, Aleksandra ; Marczyk, Michał

Keywords:

onkologia obliczeniowa ; medycyna spersonalizowana ; COVID-19 ; Deep Learning ; głębokie uczenie maszynowe ; badania RTG ; klasyfikacja obrazów ; obrazy radiologiczne ; diagnostyka medyczna ; przetwarzanie danych obrazowych

place:

Gliwice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

2022

Contributor:

Krukiewicz, Katarzyna. Red. ; Bajkacz, Sylwia. Red. ; Marczyk, Michał. Red. ; Ostrowski, Ziemowit. Red. ; Bugdol, Monika. Red. ; Polańska, Joanna. Red. serii

Comment:

Konferencja POB1 "Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna" - COPM2022, Gliwice 27.04.2022 r.

Resource Type:

artykuł

Series:

Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza ; Priorytetowy Obszar Badawczy (POB1)

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Baza Wiedzy PŚ ; doi:10.34918/85104

Source:

Recent advances in computational oncology and personalized medicine. Vol. 2, The challenges of the future. Ed. by Katarzyna Krukiewicz, Michał Marczyk, Monika Bugdol, Sylwia Bajkacz, Ziemowit Ostrowski. Gliwice 2022 (Monografia Politechniki Śląskiej ; nr 969) ; ISBN 978-83-7880-876-3

Language:

eng

Relation:

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Politechnika Śląska ; Yale Cancer Center. Yale School of Medicine (USA) ; Szkoła Doktorów. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

×

Citation

Citation style: