Object structure
Title:

Methods for reduction of blur effect in the denoising autoencoder model for rib suppression in CXR images ; Metody redukcji efektu rozmycia w modelu odszumiającego autoenkodera do tłumienia żeber w obrazach RTG

Group publication title:

Recent advances in computational oncology and personalized medicine

Creator:

Kalisz, Seweryn ; Marczyk, Michał

Keywords:

onkologia obliczeniowa ; medycyna spersonalizowana ; efekty rozmycia ; obrazy radiologiczne ; obrazy CXR ; badania RTG ; obrazy RTG ; Deep Learning ; głębokie uczenie maszynowe ; odszumiające autoenkodery ; redukcja szumów obrazu

place:

Gliwice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

2022

Contributor:

Krukiewicz, Katarzyna. Red. ; Bajkacz, Sylwia. Red. ; Marczyk, Michał. Red. ; Ostrowski, Ziemowit. Red. ; Bugdol, Monika. Red. ; Polańska, Joanna. Red. serii

Comment:

Konferencja POB1 "Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna" - COPM2022, Gliwice 27.04.2022 r.

Resource Type:

artykuł

Series:

Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza ; Priorytetowy Obszar Badawczy (POB1)

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Baza Wiedzy PŚ ; doi:10.34918/85105

Source:

Recent advances in computational oncology and personalized medicine. Vol. 2, The challenges of the future. Ed. by Katarzyna Krukiewicz, Michał Marczyk, Monika Bugdol, Sylwia Bajkacz, Ziemowit Ostrowski. Gliwice 2022 (Monografia Politechniki Śląskiej ; nr 969) ; ISBN 978-83-7880-876-3

Language:

eng

Relation:

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Politechnika Śląska ; Yale Cancer Center. Yale School of Medicine (USA) ; Szkoła Doktorów. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

×

Citation

Citation style: