Object structure
Title:

nUMAP: neural network based UMAP solution for the multidataset visualisation ; nUMAP: rozwiązanie dla wizualizacji wielu zbiorów danych oparte na sieciach neuronowych

Group publication title:

Recent advances in computational oncology and personalized medicine

Creator:

Suwalska, Aleksandra ; Socha, Marek ; Prażuch, Wojciech ; Tobiasz, Joanna ; Polańska, Joanna ; Marczyk, Michał ; POLCOVID Study Group

Keywords:

onkologia obliczeniowa ; medycyna spersonalizowana ; standard UMAP ; UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection) ; sieci neuronowe ; wizualizacja ; Big Data ; zbiory danych

place:

Gliwice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

2022

Contributor:

Krukiewicz, Katarzyna. Red. ; Bajkacz, Sylwia. Red. ; Marczyk, Michał. Red. ; Ostrowski, Ziemowit. Red. ; Bugdol, Monika. Red. ; Polańska, Joanna. Red. serii

Comment:

Konferencja POB1 "Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna" - COPM2022, Gliwice 27.04.2022 r.

Resource Type:

artykuł

Series:

Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza ; Priorytetowy Obszar Badawczy (POB1)

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Baza Wiedzy PŚ ; doi:10.34918/85106

Source:

Recent advances in computational oncology and personalized medicine. Vol. 2, The challenges of the future. Ed. by Katarzyna Krukiewicz, Michał Marczyk, Monika Bugdol, Sylwia Bajkacz, Ziemowit Ostrowski. Gliwice 2022 (Monografia Politechniki Śląskiej ; nr 969) ; ISBN 978-83-7880-876-3

Language:

eng

Relation:

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Politechnika Śląska ; Szkoła Doktorów. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

×

Citation

Citation style: