Object structure
Title:

Automatic algorithm to measure PHB accumulation and similar structures ; Algorytm służący do automatycznej kontroli pomiaru stopnia akumulacji PHB oraz podobnych struktur

Group publication title:

Recent advances in computational oncology and personalized medicine

Creator:

Langer-Macioł, Hanna ; Staśczak, Alicja ; Widzisz, Karolina ; Śliwińska, Wiktoria ; Lucińska, Kinga ; Wencel, Przemysław ; Strózik, Barbara ; Frąckiewicz, Mariusz ; Skupin, Piotr ; Choiński, Dariusz ; Student, Sebastian

Keywords:

onkologia obliczeniowa ; medycyna spersonalizowana ; PHB (polyhydroxybutyrate) ; PHA (polyhydroxyalkanoates) ; bioplastik ; akumulacja PHB ; biomateriały ; polihydroksymaślan ; polihydroksyalkaniany ; polimery biodegradowalne ; algorytmy pomiarowe

place:

Gliwice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

2022

Contributor:

Krukiewicz, Katarzyna. Red. ; Bajkacz, Sylwia. Red. ; Marczyk, Michał. Red. ; Ostrowski, Ziemowit. Red. ; Bugdol, Monika. Red. ; Polańska, Joanna. Red. serii

Comment:

Konferencja POB1 "Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna" - COPM2022, Gliwice 27.04.2022 r.

Resource Type:

artykuł

Series:

Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza ; Priorytetowy Obszar Badawczy (POB1)

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Baza Wiedzy PŚ ; doi:10.34918/85108

Source:

Recent advances in computational oncology and personalized medicine. Vol. 2, The challenges of the future. Ed. by Katarzyna Krukiewicz, Michał Marczyk, Monika Bugdol, Sylwia Bajkacz, Ziemowit Ostrowski. Gliwice 2022 (Monografia Politechniki Śląskiej ; nr 969) ; ISBN 978-83-7880-876-3

Language:

eng

Relation:

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Politechnika Śląska ; Szkoła Doktorów. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

×

Citation

Citation style: