Object structure
Title:

X-ray microtomography imaging of fresh and formalin-fixed poultry heart ; Rentgenowska mikrotomografia komputerowa preparatu kurzego serca świeżego i stabilizowanego w formalinie

Group publication title:

Recent advances in computational oncology and personalized medicine

Creator:

Pyciński, Bartłomiej ; Kowol, Karolina ; Juszczyk, Jan ; Piętka, Ewa

Keywords:

onkologia obliczeniowa ; medycyna spersonalizowana ; mikrotomografia komputerowa ; technika µCT (X-ray microtomography) ; badania in vitro ; próbki tkankowe ; rentgenowska mikrotomografia komputerowa

place:

Gliwice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

2022

Contributor:

Krukiewicz, Katarzyna. Red. ; Bajkacz, Sylwia. Red. ; Marczyk, Michał. Red. ; Ostrowski, Ziemowit. Red. ; Bugdol, Monika. Red. ; Polańska, Joanna. Red. serii

Comment:

Konferencja POB1 "Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna" - COPM2022, Gliwice 27.04.2022 r.

Resource Type:

artykuł

Series:

Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza ; Priorytetowy Obszar Badawczy (POB1)

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Baza Wiedzy PŚ ; doi:10.34918/85109

Source:

Recent advances in computational oncology and personalized medicine. Vol. 2, The challenges of the future. Ed. by Katarzyna Krukiewicz, Michał Marczyk, Monika Bugdol, Sylwia Bajkacz, Ziemowit Ostrowski. Gliwice 2022 (Monografia Politechniki Śląskiej ; nr 969) ; ISBN 978-83-7880-876-3

Language:

eng

Relation:

Wydział Inżynierii Biomedycznej. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

×

Citation

Citation style: