Object structure
Title:

Investigation of adipose mechanical properties under compression loading for improving human body armor modeling ; Badanie właściwości mechanicznych tłuszczu pod obciążeniem kompresyjnym w celu poprawy modelowania pancerza ludzkiego ciała

Group publication title:

Recent advances in computational oncology and personalized medicine

Creator:

Kipsang, Benard ; Rutto, Wesley Chebii

Keywords:

onkologia obliczeniowa ; medycyna spersonalizowana ; podskórna tkanka tłuszczowa ; współczynniki odkształcenia ; odkształcenia skończone ; lepkosprężystość ; jednoosiowe ściskanie ; LS-DYNA (oprogramowanie)

place:

Gliwice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

2022

Contributor:

Krukiewicz, Katarzyna. Red. ; Bajkacz, Sylwia. Red. ; Marczyk, Michał. Red. ; Ostrowski, Ziemowit. Red. ; Bugdol, Monika. Red. ; Polańska, Joanna. Red. serii

Comment:

Konferencja POB1 "Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna" - COPM2022, Gliwice 27.04.2022 r.

Resource Type:

artykuł

Series:

Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza ; Priorytetowy Obszar Badawczy (POB1)

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Baza Wiedzy PŚ ; doi:10.34918/85116

Source:

Recent advances in computational oncology and personalized medicine. Vol. 2, The challenges of the future. Ed. by Katarzyna Krukiewicz, Michał Marczyk, Monika Bugdol, Sylwia Bajkacz, Ziemowit Ostrowski. Gliwice 2022 (Monografia Politechniki Śląskiej ; nr 969) ; ISBN 978-83-7880-876-3

Language:

eng

Relation:

Wydział Inżynierii Materiałowej. Politechnika Śląska ; College of Mechanical and Vehicle Engineering. Hunan University (Chiny)

Rights Management:

własność autora

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

×

Citation

Citation style: