Object structure
Title:

Recent advances in computational oncology and personalized medicine. Vol. 3, Crossing borders, connecting science ; Postępy w onkologii obliczeniowej i spersonalizowanej medycynie. T. 3, Przekraczając granice, łącząc naukę

Group publication title:

Recent advances in computational oncology and personalized medicine

Creator:

Adamiec-Organiściok, Małgorzata ; Aziz, Israr ; Badie, Christophe ; Bajtoš, Marek ; Banaś, Agnieszka ; Bednorz, Adam ; Benek, Iwona ; Bonczek, Agnieszka ; Choiński, Dariusz ; Chuchnowska, Iwona ; Cichorowski, Robert ; Ciomperlik, Julia ; Cruz-Garcia, Lourdes ; Dąbkowski, Patryk ; Długosz, Maciej ; Dobosz, Krzysztof ; Filipek, Maria ; Gawron, Kinga ; Gil, Jarosław ; Hargašová, Klaudia ; Ilnicka, Barbara ; Janik, Krzysztof ; Janoušek, Ladislav ; Jasiński, Marek ; Kocikowska, Olga ; Kocjan, Sara ; Kruczkowski, Adam ; Krukiewicz, Katarzyna ; Lach, Ewa ; Losa, Weronika ; Maryam, Sajida ; Musiał, Aleksandra ; Najim, Mustafa ; Ochocki, Marcel ; Polańska, Joanna ; Polański, Andrzej ; Prochota, Marta ; Radil, Roman ; Rahim, Kashif ; Savarese, Marco ; Shyntum, Divine Yufetar ; Skonieczna, Magdalena ; Staśczak, Alicja ; Strzoda, Tomasz ; Student, Sebastian ; Szewczyk, Bartłomiej ; Śmiga-Matuszowicz, Monika ; Tokarczyk, Oskar ; Tupler, Rossella ; Ul Haq, Ihtisham ; Ur Rahman, Rafi ; Waszkiewicz, Benedykt ; Węgrzyn, Magdalena ; Wiak, Katarzyna ; Wojnarowska, Wiktoria ; Zadoń, Maria ; Żabczyński, Sebastian ; Żytecki, Tomasz

Keywords:

medycyna spersonalizowana ; onkologia obliczeniowa ; diagnostyka nowotworów ; epidemiologia środowiskowa ; diagnostyka medyczna ; bioinformatyka ; analiza obrazów ; inżynieria biomateriałów ; inżynieria biomedyczna ; rehabilitacja ; zdrowie publiczne

place:

Gliwice

Publisher:

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Date:

2023

Contributor:

Krukiewicz, Katarzyna. Red. ; Marczyk, Michał. Red. ; Bugdol, Monika. Red. ; Bajkacz, Sylwia. Red. ; Ostrowski, Ziemowit. Red. ; Polańska, Joanna. Red. serii

Comment:

Konferencja POB1 "Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna" - COPM2023, Gliwice 26.04.2023 r.

Resource Type:

książka

Series:

Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza ; Priorytetowy Obszar Badawczy (POB1) ; Monografia ; 1019

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Katalog Biblioteki ; Baza Wiedzy PŚ ; doi:10.34918/87344

Source:

POB1 Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna ; COPM2023 - Computational Oncology and Personalized Medicine, Gliwice 26.04.2023 r. ; ISBN 978-83-7880-947-0

Language:

eng

Relation:

Wydział Chemiczny. Politechnika Śląska ; Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Politechnika Śląska ; Wydział Inżynierii Biomedycznej. Politechnika Śląska ; Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora - umowa licencyjna PŚ

Access:

zasób dostępny bez ograniczeń

Licence:

CC BY 3.0

×

Citation

Citation style: