Object

Title: Rzeźby jako atraktory dynamiczne (kinetyczno-luministyczne) w przestrzeni publicznej współczesnego miasta – studium trzech przypadków ; Sculptures as dynamic attractors (kinetic-luminiscent) in public space of the contemporary city - three case studies

This page uses 'cookies'. More information