Object

Title: Non-destructive evaluation of composite aircraft elements based on ultrasonic testing and image analysis ; Ocena nieniszcząca kompozytowych elementów statków powietrznych w oparciu o badania ultradźwiękowe oraz analizę obrazu

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information