Object

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.
This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.

Title: Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Żyły pt. Zastosowanie modelowania matematycznego oddziaływań genetycznych oraz metod integratywnej analizy danych w badaniach typu GWAS o mało licznych próbach

This page uses 'cookies'. More information