Object

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.
This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.

Title: Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. arch. Aleksandra Niedzielskiego pt. Konstrukcje drewniane i kamienne w rozwoju historycznym do XIX w. - więźba jako osnowa architektonicznej formy dachu

This page uses 'cookies'. More information