Object

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.
This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.

Title: Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Krzysztofa Łakomca pt. Zastosowanie metod wrażliwościowych do analizy i estymacji parametrów złożonych modeli w biologii i medycynie

Edition name Date
Recenzja rozprawy doktorskiej: Foryś, Urszula Mar 4, 2020

This page uses 'cookies'. More information