Object

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.
This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.

Title: Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Krzysztofa Cyrana pt. Rozpoznawanie obrazów z wykorzystaniem komputerowo generowanych hologramów pełniących funkcję detektora pierścieniowo klinowego

This page uses 'cookies'. More information