Object

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.
This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.

Title: Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Barbary Kozielskiej pt. Przemiany chemiczne policyklicznego materiału organicznego zawartego w pyle zawieszonym pod wpływem działania tlenu z powietrza

Edition name Date
Opinia promotorska: Ogierman, Leonard Jun 25, 2019

This page uses 'cookies'. More information