Object

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.
This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.

Title: Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Damiana Kasperczyka pt. Zastosowanie bioreaktorów trójfazowych do degradacji lotnych związków organicznych i substancji odorogennych

This page uses 'cookies'. More information