Object

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.
This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.

Title: Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Krzysztofa Grygierka pt. Wariacyjne metody analizy problemów statycznych kompozytowych prętów cienkościennych o profilu zamkniętym

This page uses 'cookies'. More information