Object

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.
This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.

Title: Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Tomasza Poniekiewskiego pt. Wpływ wybranych rodzajów włókien na właściwości reologiczne mieszanek na spoiwach cementowych

Edition name Date
Recenzja rozprawy doktorskiej: Śliwiński, Jacek Feb 13, 2020

This page uses 'cookies'. More information