Object

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.
This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.

Title: Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Wojciecha Sebzdy pt. Wpływ wybranych parametrów ciągłego odlewania żeliwa szarego w polu elektromagnetycznym na jego strukturę i własności

This page uses 'cookies'. More information