Object

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.
This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.

Title: Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Dariusza Zdonka pt. Metody pozyskiwania informacji z Internetu dla procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie

Edition name Date
Recenzja rozprawy doktorskiej: Kiełtyka, Leszek Feb 5, 2020

This page uses 'cookies'. More information