Object

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.
This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.

Title: Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Bogusława Ziębowicza pt. Struktura i własności materiałów kompozytowych złożonych z nanokrystalicznych proszków stopu Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9 i polietylenu

This page uses 'cookies'. More information