Object

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.
This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.

Title: Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Przemysława Nowaka pt. Badania modelowe kształtowania struktury i właściwości strefy przejściowej w odlewach warstwowych

This page uses 'cookies'. More information