Object

Title: Zastosowanie entalpii tworzenia wyznaczonej kalorymetryczną metodą rozpuszczania do określenia granic międzyfazowych γ′ / γ′+γ / γ w układzie Ni-Al-Cr ; Application of enthalpy of formation obtained with solution calorimetric method for determination of phase boundaries γ′ / γ′+γ / γ in Ni-Al-Cr system

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information